Australia

Katoomba & Blue Mountains

Sydney jest super, ale okolice jeszcze lepsze. Warto poświęcić jeden dzień, a konkretniej jedną niedzielę, na wycieczkę za miasto. Dlaczego niedzielę? Bo w niedzielę za cały dzień jeżdżenia transportem publicznym po Nowej Południowej Walii zapłacimy 2,50 AUD. Nic, tylko jechać. Kierunek: Katoomba & Blue Mountains. Góry, widoki, skały, dawne kopalnie. Ale tak w ogóle czemu niebieskie góry? Bo tak wyglądają. A dlaczego? Prawdopodobnie powietrze nabiera takiego koloru od parujących na słońcu olejków eterycznych zawartych w liściach eukaliptusów.

Sydney is awesome, but it’s surroundings are even better. It’s worth to spend one day outside the city, one Sunday, to be precise. Why Sunday? Because on Sundays you will pay 2,50 AUD for the whole day in public transport in New South Wales. You just have to go. So let’s go to Katoomba & Blue Mountains. Mountains, panoramas, rocks, old mines. But why these mountains are called blue? Because they look like they’re blue. Why? Probably air is getting blue because of the olis which are evaporating from gumtrees’ leaves in the sun.

Startujemy wcześnie rano z Central Station. Wsiadamy do pociągu Blue Mountains Line i jedziemy do miejscowości Katoomba. Dwie godziny później jesteśmy na miejscu.

Niestety przy dworcu w Katoombie drogowskazów albo nie ma, albo nie rzucają się w oczy. Polecam iść za tłumem. Ewentualnie taką główną ulicą prostopadłą do dworca. Część tłumu zostanie na przystanku, ale my idziemy dalej. Do gór mamy 20 minut spacerem, nie ma sensu jechać autobusem. Po 10-15 minutach marszu znaki nagle się pojawiają i obieramy kurs na Three Sisters, naszą pierwszą atrakcję.

We’re starting our trip early in the morning at the Central Station. Take Blue Mountains Line train to Katoomba. It takes approximately 2 hours to get there. Unfortunately there are no signs next to Katoomba’s station or I simply haven’t noticed them. So follow the crowd. Or take the main street on the crossroads. Part of the crowd will stay at the bus stop, but we will continue walking. It takes 20 minutes to get to the mountains, so there’s no point in taking a bus. After 10-15 minutes of walking you’ll see signs leading to Three Sisters, our first stop.

DSC_0245
Trzy Siostry. Three Sisters

Siostry są efektem erozji piaskowca i jak już wyerodowały, to dostały imiona Meehni, Wimlah i Gunnedoo. To wersja naukowa. Mniej naukowa jest odwrotna: najpierw były siostry, potem piaskowiec. Co było pomiędzy? Standardowo: miłość do facetów z innego plemienia, oczywiście wbrew powszechnie obowiązującym prawom. Panowie wyrazili niezadowolenie z tychże praw, siostry porwali i rozpoczęła się wojna. Przedstawiciel starszyzny plemiennej postanowił obronić siostry i zamienić je w skałę. Niestety wziął i zginął i zanim to zrobił nie powiedział nikomu jak panie odczarować. Niech każdy sam zdecyduje, którą wersję woli: naukową, czy starożytną sprzed jakichś 100 lat 🙂

The Sisters are the effect of sandstone erosion and after they eroded, they were named Meehni, Wimlah i Gunnedoo. That’s the science talking. There’s also less scientific story, which goes the other way round: first, there were sister, then the sandstone. What was inbetween? Pretty standard things: love to guys from another tribe, obviously agains tribal laws. Guys were unhappy because of these laws so they kidnapped the girls and that’s how a battle started. An elder turned girls into a sandstone to protect them, but he was killed before he had a chance to tell anyone how to turn them back into humans. So now you can choose which version you prefer: scientific one, or ancient love story which is about 100 years old 🙂

DSC_0294

Jedna z sióstr. I w tle niebiesko, nie photoshop. One of three sisters. And blue in the back, not photoshopped.

Wracamy do rzeczywistości. Przedzieramy się przez tłumy turystów i idziemy albo w lewo, pod same Trzy Siostry, albo w prawo, na spacer (albo najpierw jedno, potem drugie). W wersji w lewo mamy też Giant Stairway – 800 stopni prowadzących w dół, w głęboki las. W wersji w prawo idziemy “górą”,  wzdłuż urwiska (300 metrów w dół) i na końcu możemy zjechać w dół kolejką za 30 AUD. Co jest na dole, a co na górze? I jedno i drugie obejmuje spacer. 100 lat temu w tej części Blue Mountains były kopalnie węgla i łupków i szlakiem kopalni prowadzi trasa na dole. Trasa na górze wiedzie wzdłuż wspomnianego urwiska i obejmuje piękne punkty widokowe i kilka mikroklimatów. O dole wypowiedzieć się niestety nie mogę, ponoć jest pięknie. Mogę za to wypowiedzieć się o górze – jest pięknie.

Let’s get back to reality. We have to find our way in insane crowds of tourists. We can go left to Three Sisters or right for a walk (or both). If we go left, we can walk down with Giant Stairway – 800 steps leading down to the valley. If we go right, we’re staying at the top of the cliff and at the end of our walk we can take a funicular railway down for about 30 AUD. What’s down in the valley and what’s at the top? We can have a hike in both options. 100 years ago there were coal and shale mines in the valley and there’s a trail going through the mining area. The upper path leads us along the cliffs through various microclimates with many scenic overlooks. Unfortunately I can’t share my opinion regarding the “lower” trail, but I’ve heard it’s amazing. I can share my opinion about the “upper” one and it’s amazing.

DSC_0251DSC_0266DSC_0253DSC_0277DSC_0283

Informacje praktyczne

Dojazd: Blue Mountains Line z Central Station, 2 godziny w jedną stronę do Katoomby

Ile czasu potrzebuję: cały dzień

Co zabrać: wygodne buty (!), czapkę, emulsję przeciwsłoneczną, wodę (!), lekką kurtkę jakby miało padać, prowiant

Uwagi: Katoomba i Blue Mountains są kiepsko oznakowane. Dobrze jest znaleźć jakąś mapkę w internecie, bo na miejscu są tylko takie płatne. Jeżeli kogoś boli kolano, albo wie że może go boleć kolano, nie polecam spaceru Giant Stairway. W ogóle radzę uważać na kolana. Tym z lękiem wysokości też radzę uważać na Giant Stairway i na zejście pod same Trzy Siostry.

Practical info

How to get there: Blue Mountains Line from Central Station, 2 hours one way to Katoomba

How much time do you need: whole day

What you should take: comfy shoes (!), hat, sunscreen, water (!), light raincoat, food

Important: Katoomba and Blue Mountains don’t have a lot of signs. It’s good to find a map online, because at visitors center there are only paid ones. If you have problems with your knees or you know you might have, I think you should skip Giant Stairway. Be careful with your knees. And be careful with walking down to Three Sisters if you have a fear of heights.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: