Asia,  United Arab Emirates

Krótkie historie z Dubaju | Short stories from Dubai

Historia 1. Praga, dworzec autobusowy Florenc, 5:15

Ciemno, pusto, 11 stopni. Polacy zasiedli przy stolikach, wyciągnęli kanapki. Pewna para blondynów wyciągnęła wielkie pudło jeżyn. Smaczne są jeżyny o 5 rano. Przyszli Niemcy, popatrzyli bezradnie na zamkniętego Burger Kinga i poszli. A Polacy dalej jedli kanapki. Kurtyna.

Story No. 1. Prague, Florenc bus station, 5:15am

It’s dark, it’s empty, it’s 11 degrees Celsius. Poles sat by tables and started eating sandwiches they took with them. A couple is eating blackberries from a huge plastic box. Blackberries are tasty at 5am. A German couple came, they looked at closed Burger King with sad faces and left. And Poles continued with their sandwiches. The end.

DSC_0230_1

Historia 2. Lotnisko w Dubaju, 23:00

Uderzenie gęstego, gorącego powietrza rzekło “Salam alejkum, witamy w Dubaju”. Korek autobusów na płycie lotniska. Rondo na płycie lotniska. A potem niezwykle potężna kolejka do odprawy paszportowej. Po prawej: młodzi szejkowie i ich szejkinie. Przed nami: macająca się po tyłkach para Czechów. Po lewej: pasażerowie samolotu z Kabulu, jeden z nich z arbuzem pod pachą. Jest w tym pewna różnica interkulturowa.

Story No.2. Dubai Airport, 11pm

Hot and dense air hit us right into faces and said “Salam alejkum, welcome to Dubai”. Buses stuck in a traffic at the airport, roundabout at the airport and a huuuuuuuuuge line to passport control. On the right: young sheiks and their wives. In front of us: Czech couple touching each others butts. On the left: passangers from the airplane from Kabul, one of them with a huge watermelon. You can see a cultural difference here.

DSC_0426_1

Historia 3. Hotel w Dubaju, północ

Przyjechali i robią zamieszanie. Hinduski angielski na recepcji tłumaczy, że dzisiaj mają dla nas twin bed, ale spokojnie, jutro zamienią na one bed. Voucher z rezerwacji jest? W walizce? No problem sir, przynieś w drodze na śniadanie, sir. Siódme piętro, piękny pokój. I zimny prysznic. Ale jak to? No trudno, może jak jest tak gorąco, to bierze się zimny prysznic. Ok, a jak się włącza wentylator w łazience? O, jakiś włącznik. O, “hot water”. Człowiek vs Dubaj 0:1.

Story No. 3. Hotel in Dubai, midnight

We arrived and we’re causing chaos everywhere. The guy at the reception desk is trying to explain with his very strong Indian accent that today they have twin beds, but tomorrow they will change it for a one bed. Do you have booking voucher? It’s in your suitcase? No problem, sir. Bring it on your way to breakfast, sir. 7th floor, beautiful room. And a cold shower. What? Ok, so maybe if it’s that hot, you’re supposed to take a cold shower. Ok, so how do you turn on ventilator in the bathroom? Oh, here’s a switch. What does it say? “Hot water”? Human vs Dubai 0:1.

DSC_0286_1

Historia 4. Powietrze ma warstwy jak cebula albo ogry.

Poszliśmy w Dubaj. A raczej pojechaliśmy. Tygodniowy bilet kosztował nas 80 AED, 80 zł. Bezzałogowe metro śmierdzące nowością i tylko nowością. Czyste do bólu. Metro nie ma stacji, ma dworce. I jest metrem naziemnym. Dworzec od torów oddziela szklana ściana. Przyjeżdża pociąg. Zatrzymuje się idealnie tam, gdzie powinno. Otwierają się drzwi metra. Otwierają się drzwi ściany. Wchodzimy. Przedziwne uczucie: gdy wchodzisz z klimatyzowanego dworca do klimatyzowanego metra, przecinasz cienką warstwę nieklimatyzowanego powietrza. Jakieś 25 stopni różnicy.

Story No.4. Air has layers as onion or ogrs

So we went to Dubai city center. Well, we took a metro. Ticket for a week was 80 AED. It’s driveless, it smells like a brand new car and only like a brand new car. No other smells. It’s so clean it hurts. And it goes above the ground. The station is divided from rails by a glass wall. Metro cames, it stops exactly where it’s supposed to stop. Metro doors open, doors of the glass wall open. We’re entering. Funny feeling: when you’re entering air conditioned train from an air conditioned station, you’re going through a thin layer of non air conditioned air. There’s like 25 degrees of difference in the temperature.

DSC_0194_1

Historia 5. Zachód słońca w Dubaju.

Pierwszego dnia ruszamy spod Burj Khalifa metrem do Dubai Marina, żeby zobaczyć zachód słońca. Ruszamy, gdy słońce jest nisko. Docieramy, gdy jest już zupełnie ciemno. Nie wyszło. Jeszcze raz, następnego dnia. Znowu to samo. I jeszcze raz. No chwila, przecież metro szybko jeździ, dotarcie z punktu A do B zajmuje nam 20 minut. Cóż, słońce w Dubaju zachodzi jeszcze szybciej. Zaskakująco szybciej.

Story No.5. Sunset in Dubai

On our first day we decided to take a metro from Burj Khalifa to Dubai Marina to see the sunset. We’re leaving Burj Khalifa when the sun is still high, but slowly going down. We’re arriving in Marina when it’s totally dark. Well, we failed. And again, next day. And again. Wait, what’s wrong? Metro is fast, we’re getting from point A to B in 20 minutes. Well, in Dubai sun sets faster. Surprisingly faster.

DSC_0570_1

Historia 6. Łatwiej kupić Ferrari niż obiad

Chcemy zjeść obiad. Nie chcemy fast foodu. Nie chcemy wydać majątku. Normalny obiad poprosimy, coś jak schabowy Bliskiego Wschodu. Jedzenia na horyzoncie nie widać, za to moglibyśmy kupić z dziesięć samochodów różnych marek. Albo koło naszego hotelu nie ma jedzenia, albo w Dubaju łatwiej kupić Ferrari niż obiad.

Story No. 6. It’s easier to buy a Ferrari than lunch.

We want to have lunch. Not a fast food. And we don’t want to splurge on lunch. Regular lunch please, something typical for Middle East. There’s no food in sight, but we could buy around 10 new cars of different brands. Well, apparently there’s no food around our hotel or it’s easier to buy a Ferrari in Dubai than lunch.

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: